Praktijknummer: (0113) 231 805Spoednummer: (0113) 230 979

Spreekuur

Voor het maken van een afspraak op het spreekuur wordt u verzocht contact op te nemen met de praktijk tussen 08.00 uur en 10.30 uur. Indien u twijfelt of u een afspraak dient te maken bij de huisarts, een praktijkondersteuner of de assistente, overlegt u dan even met de assistente als u een afspraak maakt.

Spreekuur huisarts

Maandag

08.00 – 10.10 uur

14.00 – 16.00 uur

Dinsdag

07.20 – 11.00 uur

v.a. 19.00 uur

Woensdag

07.20 – 11.00 uur

 

Donderdag

08.00 – 10.10 uur

14.00 – 16.00 uur

Vrijdag

07.20 – 11.00 uur

14.00 – 16.00 uur

 

 

Voor elke afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, (bijvoorbeeld bij meerdere hulpvragen, kleine chirurgische ingrepen, gesprekken en dergelijke) kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak.

Wij verzoeken u vriendelijk dit verzoek op te volgen om te voorkomen dat het spreekuur uitloopt.

Telefonisch spreekuur huisarts

Maandag t/m vrijdag 13.00 – 13.45.
Het telefonisch spreekuur is alleen bedoeld voor het opvragen van uitslagen en zeer kort overleg met de huisarts.

Spreekuur assistentes
Maandag t/m vrijdag 11.00 – 12.00 uur. U kunt dagelijks bij de assistente terecht voor voor bloeddrukcontroles, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes, wondverzorging, zwachtelen, 24-uurs bloeddrukmetingen e.d.

Spreekuur Praktijkondersteuner- Somatiek

Maandag

08.00 – 15.30 uur.

Dinsdag

07.30 – 14.30 uur.

 

De praktijkondersteuner -somatiek ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met een chronische aandoening of met verhoogd risico daarop. De praktijkondersteuner is een verpleegkundige, gespecialiseerd in de begeleiding van hart en vaatziekten, suikerziekte, astma, COPD en stoppen met roken.

 

Spreekuur Praktijkondersteuner- geestelijke gezondheidszorg

Woensdag van 09.30 – 16.00 uur.
Donderdag van 12.30 - 18.00 uur.

 

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische of psychiatrische problematiek. De POH-GGZ is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, gepsecialiseerd in dit soort problemen.

 

Aanwezigheid POH's

De aan- en afwezigheid van de POH komt niet altijd overeen met die van de huisarts en assistentes. Het kan dus voorkomen dat u een afspraak met een POH hebt op een dag waarop de praktijk “gesloten” genoemd wordt.

 

 

Adres J.Q.C. Lenshoeklaan 10
4481 BS Kloetinge
Contact
Telefoon:(0113) 231 805
Spoednummer:(0113) 230 979
Huisartsen M.J. Oortman
J. Meerman - de Witte