Praktijknummer: (0113) 231 805Spoednummer: (0113) 230 979

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Contact

I.v.m. de lockdown hebben wij liefst alleen telefonisch contact met u. Alleen als persoonlijk contact noodzakelijk is om goede zorg te kunnen leveren, kunnen wij u in de praktijk ontvangen of thuis bezoeken. Wij geven de voorkeur aan dat u telefonisch contact met ons opneemt.

Telefoon

Praktijknummer 0113 231805

Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijn. Op dit nummer maakt u afspraken, vraagt u visites en herhalingsrecepten aan en kunt u terecht voor vragen. Ook het telefonisch spreekuur van de huisarts belt u via dit nummer.
De tijden waarop u kunt bellen zijn:

8.00 – 10.30 uur: afspraken maken, visites en recepten aanvragen, vragen aan de assistente.
13.00 – 13.45 uur: telefonisch spreekuur huisarts.

De werkzaamheden van de assistente zijn erop afgestemd dat na 10.30 uur de telefoon niet meer rinkelt. De assistente zit na 10.30 in principe niet aan de telefoon. Voor vragen die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten is zij uiteraard wel telefonisch bereikbaar. Wij verzoeken u het gesprek kort en zakelijk te houden. De telefoon is dan zo weinig mogelijk in gesprek.

Spoednummer

0113 230979
Uitsluitend voor spoedgevallen. Via het spoednummer wordt u van 8 tot 17 uur direct te woord gestaan.

Zelfzorg

Het is niet altijd nodig om met klachten naar de dokter te gaan. Dikwijls is het verantwoord om af te wachten of zelf uw klachten te verlichten. Op www.thuisarts.nl vindt u uitgebreide, betrouwbare informatie, opgesteld door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Spreekuren Wij werken uitsluitend op afspraak.  

Spreekuur huisarts

Maandag t/m vrijdag 7.20 – 11.00 uur
Maandag, donderdag en vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur

Per afspraak reserveren we 10 minuten. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, meldt u dit dan bij het maken van de afspraak, we houden er dan rekening mee.  

Spreekuur Gasthuis

Op woensdag is er een spreekuur in het Gasthuis voor bewoners en omwonenden van het Gasthuis vanaf 15.00 uur.  

Spreekuur assistente

De assistente houdt dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur voor injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes, het bevriezen van wratten met vloeibare stikstof, e.d.  

Spreekuur POH- Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek houdt op maandag en dinsdag spreekuur voor begeleiding van patiënten met een chronische lichamelijke aandoening, of een verhoogd risico daarop.

Aanwezigheid POH-Somatiek
De aan- en afwezigheid van de POH komt niet overeen met die van de huisarts en assistentes. Het kan dus voorkomen dat u een afspraak met een POH hebt op een dag waarop de praktijk "gesloten" genoemd wordt.

Spreekuur POH-GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) houdt op woensdag spreekuur voor begeleiding van patiënten met psychische klachten en/of psychiatrische aandoeningen.

Aanwezigheid POH-GGZ

De aan- en afwezigheid van de POH komt niet overeen met die van de huisarts en assistentes. Het kan dus voorkomen dat u een afspraak met een POH hebt op een dag waarop de praktijk "gesloten" genoemd wordt.

Huisbezoeken

De huisarts legt op alle werkdagen visites af. De assistente beoordeelt noodzaak en urgentie van de aangevraagde visites.

Afhalen van documenten

Dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u bij de assistente terecht voor het afhalen van ’s ochtends aangeboden of aangevraagde machtigingen, formulieren, e.d. 

Herhalingsrecepten

Als u herhalingsrecepten voor 10.30 uur doorgeeft aan de assistente, kunt u uw medicijnen de volgende werkdag na 16.00 uur afhalen bij uw apotheek. 

Urine-onderzoek
Urine-afgifte gaarne voor 10.30 uur (met naam en in een gesloten potje), u kunt dan tussen 13.00 en 13.45 uur bellen voor de uitslag. Als u urine meeneemt bij een bezoek aan de huisarts, geeft u dan de urine reeds bij binnenkomst af aan de assistente, dit voorkomt onnodig wachten. Voor een zwangerschapstest brengen wij 14 euro in rekening.

Medische verklaringen
Aan niet-artsen en artsen die geen medebehandelaars zijn worden geen medische gegevens verstrekt. Bij kwesties rond huisvesting, verzekeringen, arbeidsongeschiktheid e.d. dient de instantie die de verklaring wenst zelf een arts in te schakelen.  

EHBO
Bij ongevallen wordt u nadrukkelijk verzocht de praktijk te bellen en niet direct het ziekenhuis te bezoeken. Uw huisarts is meestal zelf in staat u te helpen.  

Vaccinaties
Voor alle vaccinaties m.u.v. gele koorts kunt u bij ons terecht. Vaccinaties i.v.m. buitenlandse reizen zijn voor uw eigen rekening.  

Alternatieve geneeskunde
Wij houden ons niet bezig met alternatieve geneeskunde.  

Verloskunde
Bevallingen worden niet door de huisarts gedaan. Wel doet de huisarts bij zwangerschap, eerste onderzoek en verwijst zij naar de verloskundige of, indien nodig, de gynaecoloog.  

Automatisering

De praktijk is aangesloten op een computernetwerk, waar alle artsen uit de waarneemgroep en alle apotheken in Goes op aangesloten zijn. De waarnemende huisartsen en hun assistentes kunnen uw medische gegevens raadplegen en aanvullen. De apothekers en hun assistentes kunnen u gegevens betreffende uw geneesmiddelengebruik, belangrijke diagnoses en laboratoriumwaarden die relevant zijn voor uw geneesmiddelen gebruik (zoals nier- en leverfunctie) raadplegen.  

Bereikbaarheid / waarneming

Aan- en afwezigheid
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Afwezigheid wordt kenbaar gemaakt op de website.  

Waarneemgroep
De praktijk maakt deel uit van de Huisartsengroep Sensatiom. Dit is een samenwerkingsverband tussen de praktijken van de van der Stoep, Schmeitz, Tirion en Oortman. Tijdens afwezigheid, zoals vakanties, wordt u via een antwoord-apparaat verzocht één van de andere leden van de waarneemgroep te bellen. Hun adressen en telefoonnummers vindt u onder praktijksluiting.

Huisartsenpost

’s Avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in de weekends kunt u een beroep doen op de huisartsenpost (HAP) Deze bevindt zich bij het ADRZ te Goes en is telefonisch bereikbaar op 0900-1785. De HAP is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen en voor zaken die niet tot de volgende dag of de maandag na het weekend kunnen wachten. De HAP werkt uitsluitend op afspraak. De doktersassistente die de telefoon beantwoordt beoordeelt of en hoe snel u door een huisarts gezien moet worden.  

Waarneemgebied

Het waarneemgebied omvat naast de stad Goes, de kernen Kloetinge (incl. Kapelseweg), Kattendijke (incl. Monnikendijk), Wilhelminadorp, ’s-Heer Hendrikskinderen (tot spoorwegviaduct Nieuwe Rijksweg) en de ’s-Gravenpolderseweg tot het snelwegviaduct.
Adres J.Q.C. Lenshoeklaan 10
4481 BS Kloetinge
Contact
Telefoon:(0113) 231 805
Spoednummer:(0113) 230 979
Huisartsen M.J. Oortman
J. Meerman - de Witte